Δραστηριότητες

 

Μετά από συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες και παλαιότερες τεχνολογίες .Μέσα από την καθημερινή τριβή με κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα και με την υποστήριξη των συνεργατών μας που είναι από τις πιο αξιόπιστες βιομηχανικές και εισαγωγικές εταιρείες του χώρου.

Παρέχουμε προϊόντα τα οποία καλύπτουν τους παρακάτω τομείς :