Σίδερα Κατασκευών

Σίδερα κατασκευών καθώς και προϊόντα σιδήρου, όπως  : Κοίλοι δοκοί, επιμήκη προϊόντα όπως πλατύπελμοι (ΗΕΑ), υψίκορμοι (ΙΡΕ) ή στενοί (ΙΡΝ) δοκοί, λάμες, στραντζαριστά, λαμαρίνες, λαμαρίνες επικάλυψης, panel, σωλήνες κατασκευών, πλέγματα περιφράξεων.