Εργαλεία

Εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανήματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του κάθε επαγγελματία και ιδιώτη για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Εργαλεία για εφαρμογές όπως : Μεταλλικές κατασκευές , Ξυλουργικές εργασίες , Υδραυλικές εργασίες , Οικοδομικές εργασίες , Αγροτικές εργασίες και εργασίες κήπου