Αποχέτευση

 

Διατίθενται όλα τα εξαρτήματα για την αποχέτευση των οικιακών αποβλήτων καθώς και των ομβρίων υδάτων.