Μόνωση

 

Η θερμομόνωση ενός κτηρίου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των θερμικών απωλειών του χώρου, επομένως αποτελεί την κυριότερη επένδυση ενεργειακής αναβάθμισης για το κτίριο μας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα των καυσίμων που χρησιμοποιούμε.

Το κατάστημα μας διαθέτει όλα τα μονωτικά και δομικά υλικά που απαιτούνται για την θερμομόνωση της κατοικίας σας καθώς και του μηχανολογικού της εξοπλισμού.